X

Elementy Systemu QUBE wykonane są z materiałów posiadających Atest Higieniczny oraz określoną Klasyfikację Ogniową. Przykłądowe dokumenty znajdują się w zakładce pobierz. Na życzenie odbiorców , stosowne dokumenty załączone zostaną do dokumentów zakupu Systemu QUBE.