Close

Stoiska Q36

Stoiska Q36 – złożone z trzydziestu sześciu ram

Z trzydziestu sześciu tych samych ram można zbudować wiele stoisk o różnym układzie, poniżej wybrane przykłady z projektami w PDF

Stoiska zaprojektowane są z ram o standardowym wymiarze 125 cm x 100 cm

Ściany mogą być łączone za pomocą słupów, łączników lub zawiasów systemowych, które umożliwią uzyskanie jeszcze większej ilości wariantów

Liczba ram, z których zbudowane zostały stoiska ujęte na wizualizacjach, nie obejmuje ram, z których zbudowane zostały lady.

Stoisko Q36/1

Stoisko Q36/1

Stoisko Q36/2

Stoisko Q36/2

Stoisko Q36/3

Stoisko Q36/4

Stoisko Q36/5

Stoisko Q36/6

Stoisko Q36/7

Stoisko Q36/8

Stoisko Q36/9

Stoisko Q36/10

Exit mobile version